Ticket sale till 31.05.23!

Dear clients! It is now possible to buy ferry tickets to Prangli island until 31.08.2024 and to Ruhnu island until 31.10.2024! Book your travels in advance!

We recommend to buy E-ticket

We recommend purchasing ferry ticket for suitable time from our e-service. On the ferry the tickets will only be sold on the outbound journey if there are any free tickets available.0 tickets

Login

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) +372 5146598
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Püsiklienditsooni kasutamise üldtingimused

1. PÜSIKLIENDITSOONI KASUTAJA

1.1 Püsiklienditsooni saavad kasutada kõik OÜ-ga Tuule Liinid (TL) kliendilepingu sõlminud Kliendid.

1.2 Püsiklienditsooni kasutamisel kohustub Klient järgima üldtingimusi.

2. PÜSIKLIENDITSOONI TEENUSED

2.1. Püsiklienditsooni aktiveerimiseks sisestab Klient kliendilepingu numbri, lepingul oleva viitenumbri ja lepingu sõlmija nime, mille alusel luuakse esmasel registreerimisel SALASÕNA.

2.2. Peale esmast Püsiklienditsooni aktiveerimist saab Klient siseneda TL püsiklienditsooni kahe turvaelemendi, kasutajatunnuse (viitenumbri) ja salasõna abil.

2.3. Püsiklienditsoonis on võimalik kasutada ja jälgida järgnevat infot:

2.3.1. eelmüügi ehk e-pileti ostmine ja ostuajalugu;

2.3.2. lepinguga seotud kliendikaardid ja neile kinnitatud sõidukid;

2.3.3. ettevõtte arvel üleveo õigust omavate sõidukite nimekirja haldamine;

2.3.4. aruannete sirvimine ja trükkimine;

2.3.5. üleveo eest koostatud arvete jälgimine ja trükkimine;

3. KLIENDI KOHUSTUSED JA TURVALISUS

3.1. Klient on kohustatud hoidma oma Turvaelemendid kolmandate isikute ees saladuses ning vastutab igasuguste selle kohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede eest.

3.2. Klient on nõus, et iga korraldus, mille Turvaelementide abil on andnud kolmas isik, kehtib TL suhtes kui õige ja TL võib selle alusel kolmandale isikule osutada samu teenuseid nagu ta oleks osutanud Kliendile.

3.3. Kui Turvaelemendid on saanud või võivad olla saanud teatavaks isikule, kes pole nende kasutamiseks õigustatud, on Klient kohustatud teatama sellest viivitamatult TL -le kirjalikult (e-posti teel) viidates kliendilepingu numbrile.

3.4. Kui TL saab punkti 3.3 kohase teate, tühistatakse Kliendi püsiklienditsooni aktiveerimine.

3.5. Kui Klient on unustanud salasõna, pöördub ta TL -i poole ja tema püsiklienditsooni aktiveerimine tühistatakse.

3.6. Klient peab peale turvaelementide sulgemist uuesti aktiveerima püsiklienditsooni luues uue salasõna.

3.7. TL ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Kliendile õigustamatu püsiklienditsooni kasutamisega hetkeni, kui TL on sellest punkti 3.3. kohaselt informeeritud ning TL on tühistanud püsiklienditsooni aktiveerimise.

3.8. Klient võib oma salasõna ise perioodiliselt vahetada.

3.9. Klient vastutab oma Turvaelementide abil edastatud korralduste tõesuse ning nendes esitatud andmete õigsuse eest.

3.10. TL-l on õigus keelduda püsiklienditsooni teenuse osutamisest, kui Turvaelemente on kasutatud ebaõigesti või kui TL-l tekib kahtlus Kasutaja isiku õigsuse suhtes.

4. PÜSIKLIENDITSOONI KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

4.1. TL-l on õigus püsiklienditsooni üldtingimusi muuta ja täiendada niivõrd, kui see tuleneb TL töökorralduse, broneerimise ja piletite müügi korra, üleveoeeskirja või mõne muu reisijate ja sõidukite vedu reguleeriva korra muutumisest.

4.2. Vastavatest muudatustest teatatakse Kliendile püsiklienditsooni vahendusel.

5. PÜSIKLIENDITSOONI KASUTAMISE LÕPETAMINE

5.1. Kui Klient soovib lõpetada püsiklienditsooni kasutamise, võib ta esitada vastava taotluse TL-le (e-kirjaga).

5.2. Püsiklienditsooni kasutamise õigus lõpeb automaatselt kliendilepingu lõppemise või sulgemisega.

5.3. Kui Klient ei täida kliendilepingu tingimusi ja/või püsiklienditsooni üldtingimusi, on TL-l õigus püsiklienditsooni kasutajakonto sulgeda sellest Kliendile ette teatamata.