PL Wrangö opereerimispiirangud

PL Wrangö ei välju tuule kiirusel üle 12 m/s, lainetusel üle 1,5 m ja üle 5 cm paksuses jääs.

Wrangö graafiku muudatus

Alates 09.01.23 PL Wrangö reisigraafikus järgmised muudatused: Teisipäeviti varasem väljumine Kelnasest 13:30, Leppneemest 15:00. 

Ticket sale till 31.05.23!

Dear clients! It is now possible to buy ferry tickets to Prangli island until 31.08.2023 and to Ruhnu island until 30.10.2023! Book your travels in advance!

We recommend to buy E-ticket

We recommend purchasing ferry ticket for suitable time from our e-service. On the ferry the tickets will only be sold on the outbound journey if there are any free tickets available.0 tickets

Login

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) +372 5146598
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Laevaliikluse korraldamine eriolukordades

1. Üldalused

Käesolev kord kehtestab piletite müümise ja parvlaevade laadimise korraldamise alused Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil eriolukordades.

2. Mõisted käesolevas korras

Vedaja – OÜ Tuule Liinid

Reisija - laeval reisiv(ad) isik(ud).

Häiritud laevaliiklus – laevaliiklus toimub osalisel võimsusel, mis ei võimalda tagada tavapäraseid teenindustingimusi (ebasoodsad ilmastikuolud, tehniline rike).

Graafikus mittepüsimine – reisi väljumise hilinemine üle 30 min

Vabagraafik – laevad liiklevad liinil järgimata graafikujärgseid väljumisaegu, väljudes koheselt uuele reisile peale laadimise lõppu, vabagraafikule üleminek toimub suureneva nõudluse olukorras (pühad, nädalavahetus), et suurendada veovõimsust

Planeerimata liiklusseisak – laevaliikluse täielik seiskumine Vedajast sõltumatult, seoses ilmastikutingimuste, laeva tehnilise rikke või avariiga, mis ei võimalda Vedajal täita Veolepingut.

Vääramatu jõud (Force Majeure) – erakorraline ja antud tingimustes vältimatu sündmus nagu sõda, ühiskondlikud korratused, tulekahju, valitsuse õigusaktide muutmine, loodusõnnetused jms rahvusvahelises kohtupraktikas vääramatu jõuna käsitletav sündmus; mille puhul Veolepingu täitmine osutub võimatuks Vedajast sõltumatutel asjaoludel.

3. Parvlaevaliikluse seiskumine planeerimata liiklusseisakuna või vääramatu jõu tingimustes

3.1 Parvlaevaliikluse täielik seiskumine:

3.1.1 Laeva juhtkond informeerib viivitamatult teenindusjuhti;

3.1.2 Laevast edastatakse informatsioon infoaadressile (s.h. veebilehe liikuvale operatiivinforibale) ja sadamates viibivatele reisijatele;

3.1.3 E-piletid muutuvad eelisjärjekorra piletiteks üldises mõttes ega taga enam pääsu piletilolevale reisile kuni liikluse täieliku normaliseerumiseni;

3.1.4 Laeval müüdud piletid ostetakse reisijate soovil tagasi täishinnas, tagastamata piletid kehtivad piletiostu ajast alates 48 tunni jooksul üldjärjekorra piletina;

3.1.5 Kasutamata e-pilet eest ostetakse reisijate soovil tagasi häishinnas veebilehelt www.tuuleliinid.ee esitatud taotluse alusel kliendi pangakontole, taotlust saab esitada kuni 7 päeva peale reisi ärajäämist. Tagastamata pileteid võib kasutada liikluse taastumisel pileti kehtivuse ajast alates 48 tunni jooksul üldjärjekorra piletina.

3.1.6 Soovi korral väljastatakse laeva kassast reisijale tõend laevaliikluse häirete kohta;

3.1.7 Soovi korral ja kapteni korraldusel lubatakse jalakäijad laeva pardale.

3.2 Teenuse korraldus häiritud laevaliikluse tingimustes ja graafikus mittepüsimisel

3.2.1. Laeva juhtkond informeerib viivitamatult laeval viibivaid reisijaid;

3.2.2 Laevast edastatakse informatsiooni infoaadressile ja sadamas viibivatele reisijatele;

3.2.3. E-piletid muutuvad eelisjärjekorra piletiteks üldises mõttes ega taga enam pääsu piletilolevale reisile kuni liikluse täieliku normaliseerumiseni;

3.2.4. Reisijate soovil ostetakse laevast müüdud kasutamata piletid tagasi täishinnas, tagastamata pileteid võib kasutada piletiostu päevast alates 48 tunni jooksul;

3.2.5 Kasutamata e-pilet ostetakse reisijate soovil tagasi täishinnas veebilehelt www.tuuleliinid.ee esitatud taotluse alusel kliendi pangakontole, taotlust saab esitada kuni 7 päeva peale reisi ärajäämist. Tagastamata pileteid võib kasutada liikluse taastumisel piletikehtivuse ajast alates 48 tunni jooksul üldjärjekorra piletina.

3.2.6. Soovi korral väljastatakse kassast reisijale tõend laevaliikluse häirete kohta;

3.2.7. Soovi korral ja kapteni korraldusel lastakse jalakäijaid laeva pardale.

4.1 Parvlaevaliikluse taastumine peale seisakut

4.1.1 Laeva juhtkond informeerib liikluse taastamise otsusest viivitamatult sadamas ja laeval viibivaid reisijaid, teenindusjuhti ja edastab vastavasisulise teavituse infoaadressile.

4.2 Laadimise järjekord väljuvale laevale (vt. Reisijate-, sõidukite-ja kaubaveo tüüptingimused Kelnase-Leppneeme ja Ruhnu liinidel p. 4.)

4.3. Kõikide eelisõiguste kasutamise õigus kehtib kuni 10 minutit enne laeva väljumist. Hilisemal saabumisel või piletiostul eelisõigust ei rakendata.

4.4. Laeva laadimine lõpetatakse 5 minutit enne laeva väljumist.